Переклад для енергетики

Translink Переклад для енергетики

Розвиток співробітництва в енергетичній сфері пов'язано з глобалізацією економіки. Сьогодні у світі відбувається активний обмін енергетичними та сировинними ресурсами, технологічними розробками і сучасним виробничим обладнанням.

Великим підприємствам для збереження темпів розвитку і конкурентних позицій у своїй галузі потрібно постійне розширення сфери ділових контактів на міжнародному рівні.

Добувна та виробнича діяльність з виходом на світові ринки — це одночасно і нові перспективи, і додаткові складнощі, в тому числі що стосуються питань взаєморозуміння.

Найчастіше переклад для енергетичних компаній пов'язаний з дотриманням не тільки комерційних, а й національних інтересів. Тому робота з енергетичною та машинобудівною документацією вимагає від виконавця дотримання найсуворішої конфіденційності. Фахівці компанії «TransLink» гарантують збереження як комерційної, так і державної таємниці.

Співпраця з компанією «TransLink» дає можливість отримати якісні переклади наступних типів технічної документації:

схеми, креслення різних форматів, інша конструкторська документація;

специфікації;

описи до обладнання;

оперативні матеріали та презентації;

інструкції з експлуатації обладнання;

технічні доповнення до договірних угод;

науково-технічна література.

Фахівці компанії «TransLink» працюють над перекладами в галузі машинобудування та енергетики для комерційних підприємств національного масштабу. Клієнтами компанії є державні установи загальнодержавного рівня. «TransLink» здійснює переклад для організацій, що стоять на сторожі енергетичної безпеки країни. Якщо потрібна відповідальність і гранична точність перекладу, звертайтесь в компанію «TransLink».

Переклад в галузі машинобудування та енергетики пов'язаний з точним трактуванням технічних термінів. Більш того, робота з текстами такого роду вимагає від виконавця розуміння специфіки даної сфери.

Оптимальний варіант — перекладач, який окрім лінгвістичної освіти, має ще й інженерну освіту, яка дозволяє йому виконувати переклад машинобудівної документації з достеменною передачею сенсу і технічної складової.

Ми перекладаємо на 120 мов